Nolikums

Pilsētas skrējiena “TukumSmukumTaka 2020”

Mērķis

Veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu Tukuma novadā.

Mudināt tukumniekus un pilsētas viesus izskriet smilšainās nomales, bruģētās Tukuma vecpilsētas ieliņas, gar Melnezeru pa meža taku dodoties Šlokenbekas muižas un Durbes pils virzienā, lai gar apvidu, kur reiz atradās Tukuma ezers, pēkšņi atgrieztos pilsētā.

Organizatori

Biedrība “Engures sportam” un Tukuma novada Dome.

Datums

2020.gada 18.jūlijs

Norises vieta

Pauzera pļava, Tukums (Google karte)

Distances

22.6km, starta laiks – plkst.10:00, kontrollaiks 4h;

10.9km, starta laiks – plkst.13:00, kontrollaiks 2.5h;

1km (bērnu skrējiens līdz 12 gadu vecumam ieskaitot, bez rezultātu fiksēšanas), starta laiks – plkst.15:00, kontrollaiks 0.5h.

Distances sacensību laikā nepārklājas.

Skrējiens notiek gan pilsētvidē pa dažāda seguma ceļiem un takām – ceļi ar smilts un grants segumu, asfalts, bruģēts ceļš, gan ārpus pilsētas (22.6km distancei) – meža ceļi, takas, kvartālstigas.

Sacensību programma

8:00 Reģistrēšanās, numuru saņemšana 22.6km distances dalībniekiem

10:00 Starts 22.6km distances dalībniekiem

11:00 Reģistrēšanās, numuru saņemšana 10.9km distances dalībniekiem

13:00 Starts 10.9km distances dalībniekiem

14:30 Reģistrēšanās, numuru saņemšana bērnu distances dalībniekiem

15:00 Starts bērnu distances dalībniekiem

Apbalvošanas ceremonijas

12:30 Distances 22.6 laureātiem vecuma grupās un kopvērtējumā

14:30 Distances 10.9 laureātiem vecuma grupās un kopvērtējumā

Vecuma grupas (22.6km un 10.9km distancēs)

U16 2005. – 2009. dzimšanas gads (10.9km distancē tikai)

U23 1998.-2004. dzimšanas gads

S/V20 1991.-1997. dzimšanas gads

S/V30 1981. – 1990. dzimšanas gads

S/V40 1971. – 1980. dzimšanas gads

S/V50 1961. – 1970. dzimšanas gads

S/V60 1960. dzimšanas gads un vecāki

Balvu fonds

Visi reģistrētie dalībnieki (ar dalībnieku numuru) finišā saņem sacensību piemiņas medaļu.

Ar piemiņas balvām un laureātu medaļām tiek apbalvoti 1.–3.vietu ieguvēji savās vecuma grupās abu garāko distanču ietvaros.

22.6km distances uzvarētāji (TOP3) absolūtajā vērtējumā sieviešu un vīriešu grupās tiks apbalvoti ar naudas balvām: 250, 150, 100, – eur apmērā.

Dalībnieku pieteikšanās

Dalībnieku reģistrācija atsevišķām sacensībām notiek internetā, sākot ar 2020.gada 3.jūlija www.citytrail.lv sadaļā “Reģistrēties”. Reģistrācija internetā tiek slēgta trešdien, 15.jūlijā plkst.12:00!

Pēdējā brīža reģistrācija iespējama arī sacensību dienas rītā pirms starta sacensību centrā, bet ne vēlāk, kā 30 minūtes pirms attiecīgās distances starta laika.

Dalības maksā iekļauts dalībnieka numurs, pirmā medicīniskā palīdzība sacensību norises vietā, trases marķējums un tiesnešu darbs, sacensību organizatoriskie izdevumi, dzirdināšanas punkti trasē, piemiņas medaļa visiem, kas finišējuši kādā no distancēm, auto stāvvieta, bezmaksas foto galerija un video apskats sacensību mājas lapā, 22.6km un 10.9km distanču dalībniekiem sacensību rezultātu fiksēšana.

Dalībnieku skaits

22.6 un 10.9 km distancēs dalībnieku skaits ir ierobežots – 1000 dalībnieku.

Bērnu distancē dalībnieku skaits ir ierobežots – 500 dalībnieku.

Dalības maksa

20,- eur distanču 22.6km un 10.9km dalībniekiem, reģistrējoties citytrail.lv, līdz 15.jūlijam,

30,-eur distanču 22.6km un 10.9km dalībniekiem, reģistrējoties sacensību norises dienā sacensību centrā, ja vien nav pārsniegts maksimālais dalībnieku skaits katrā distancē.

1,- eur bērnu distances dalībniekiem, reģistrējoties citytrail.lv, līdz 15.jūlijam,

5,-eur bērnu distances dalībniekiem, reģistrējoties sacensību norises dienā sacensību centrā, ja vien nav pārsniegts maksimālais dalībnieku skaits katrā distancē.

Taku skrējienu seriāla “Stirnu buks 2020” sezonas abonementa īpašniekiem e-pastā tiks nosūtīts papildus kods, kuru tie var izmantot reģistrējoties skrējienam “TukumSmukumTaka” bez papildus samaksas.

Enerģijas punkti distancē un finišā

Distancē atradīsies četri (22.6km distancē) un divi (10.9km distancē) kontrolpunkti, kuros tiks fiksēti skriešanas laiki un spliti. Iespēju robežās distancēs darbosies ūdens pasniegšanas vietas, kurās varēs papildināt savas dzeršanas sistēmas vai izmantot savas līdzņemamās krūzītes. Ņemot vērā šobrīd valstī noteiktos drošības noteikumus – nē ūdens, ne cita veida pārtika nedrīkst tikt nodrošināta sacensību dalībniekiem atvērtā veidā! Dalībniekiem ir jābūt pašpietiekamiem un jānodrošina sevi ar dzērieniem un ēdieniem, ūdeni enerģijas punktos varēs papildināt no slēgtām ūdens tvertnēm. Rekomendējam izmantot līdznesamās dzeršanas sistēmas un/vai dzeršanas krūzītes!

Sacensību norise

Dalībnieki katrā distancē dodas ar kopējo startu. Uzvar sportists, kurš pirmais veic distanci.

Sacensības notiek marķētās trasēs. Marķējums: zili baltas norādes un īpašie brīdinājumi.

Valsts mēroga ceļu šķērsošanas vietās dežūrēs Valsts policijas, Zemessardzes darbinieki, vai sacensību tiesneši.

Dalībnieka izstāšanās gadījumā sacensību organizatori nenodrošina dalībnieka nokļūšanu līdz finišam. Veselības problēmu gadījumā jāizmanto tiesnešu un citu sacensību dalībnieku palīdzība, lai tālāk risinātu radušos problēmu un sazinātos ar sacensību organizatoriem.

Nosacījumi

Sacensībās drīkst piedalīties nūjotāji.

Papildus ekipējums – mugursoma, dzeršanas sistēma – ieteicamas.

Katram 22.6km un 10.9km distanču dalībniekam reizē ar dalībnieka numuru tiek izsniegts laika kontroles čips. Laika kontrole tiek organizēta startā, finišā, kā arī starpfinišos trasē, un dalībniekam izdotais sacensību numurs ir līdzeklis sacensību dalībnieku identificēšanai sacensību laikā trasē un rezultātu fiksēšanai, kā arī tiek izmantots sacensību nolikuma un godīgas sacensības principu kontrolēšanai.

Sacensību numuram ir jābūt redzamam kopā ar sacensību dalībnieku visu sacensību laiku.

Sacensību numuram ir jābūt piespraustam vai ar numuru lentu novietotam sacensību dalībnieka ķermeņa priekšpusē augstumā, kas atrodas starp krūšu un jostas līnijām.

Sacensību dalībniekam atrodoties laika ņemšanas kontroles zonās (startā, finišā, speciāli atzīmētos kontrolpunktos) jārūpējas, ka sacensību numurā ievietotā elektronika netiek aizklāta ar sporta somu, jostu, ķermeņa daļu utml.

Gadījumā ja no sacensību dalībnieka neatkarīgu iemeslu dēļ sacensību numurs neatrodas piesprausts vai novietots nepieciešamā vietā pie dalībnieka ķermeņa, tad sacensību dalībnieka uzdevums ir pārliecināties, ka laika ņemšanas iekārtas ir fiksējušas dalībnieka atrašanos nepieciešamos kontrolpunktos.

Organizatoriem nav pienākums fiksēt laiku un dod iespēju diskvalificēt, ja netiek ievēroti sacensību numura izmantošanas noteikumi, kā piemēram un ne tikai – tas tiek piesprausts aizmugurē, nests salocīts rokās, aizklāts ar roku, nodots trešajai personai.

Katrs sacensību dalībnieks pirms starta reģistrācijā ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību skriešanas distances veikšanai. Dalībniekiem, jaunākiem par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta pieteikuma anketu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

Skrējiena dalībniekus sacensību laikā trasē aizliegts pavadīt ar velosipēdiem, vai skrienot blakus dalībniekam, ja līdzskrējējs nav sacensību dalībnieks.

Sacensību dalībniekam lūdzot medicīnisko palīdzību, jārespektē mediķu norādījumi par veselības stāvokļa atbilstību distances veikšanai.

Visi dalībnieki, kuri tiks pieķerti negodīgā cīņā un neveiks pilno distanci, tiks diskvalificēti. Pārbaudei par pamatu kalpo starpfiniša un trases kontrolpunktos fiksētais laiks, trases tiesnešu un video novērošana.

Dalībniekiem lūdzam nepiesārņot dabu trases teritorijā un ar cieņu izturēties pret apkārtējo vidi.

Sacensības notiek pie daļēji ierobežotas transporta kustības.

Visiem sacensību dalībniekiem obligāti jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi!

Dalībniekiem jāņem vērā, ka transporta līdzekļi var izbraukt uz ceļa no mājām, tīrumiem, pļavām un meža ceļiem.

Dalībniekiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem šķērsojot autoceļus!

Organizatori nav atbildīgi par iespējamām sadursmēm un ceļu satiksmes negadījumiem sacensību laikā.

Ja kādam no dalībniekiem distancē gadījusies neparedzēta problēma, blakus skrienošo dalībnieku pienākums ir palīdzēt cietušajam.

Sacensību dalībnieki apņemas ievērot Godīgas spēles pamatprincipus, kas ietver gan savstarpēju cieņu vienam pret otru, gan sportiskā gara jēdzienus.

Pirmsstarta biļetens ar svarīgāko informāciju tiks nosūtīts dalībniekiem uz e-pastu nedēļu pirms sacensībām.