Nolikums

LATVIJAS SKOLU KROSA ČEMPIONĀTS /
LATVIJAS ČEMPIONĀTS KROSĀ (U14, U16, U18, U20) 2021
NOLIKUMS

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI
1.1. Iesaistīt Latvijas bērnus un jauniešus regulārās skriešanas nodarbībās un dot iespēju piedalīties vieglatlētikas krosa sacensībās;
1.2. Veicināt vieglatlētikas krosa sacensību regulāru iekļaušanu skolas, pilsētas un novada skolēnu sacensību kalendārā;
1.3. Noskaidrot labākās skolu komandas U12, U14, U16, U18 un U20 vecuma grupās;
1.4. Noskaidrot Latvijas čempionus krosā U14, U16, U18, U20 vecuma grupās.

2. SACENSĪBU VIETA UN LAIKS
2.1. Sacensības notiks 12.oktobrī Āraišos, Cēsu novadā.
2.2. Sacensību sākums: 14:00.

3. ORGANIZATORI
Sacensības organizē Biedrība “Engures Sportam”, sadarbībā ar Biedrību “Latvijas Skolu sporta federācija” (LSSF) un Biedrību “Latvijas Vieglatlētikas savienība” (LVS).
Atbildīgais par sacensību norisi: Rimants Liepiņš (t. 29558557; e-pasts: rimants@stirnubuks.lv)
LSSF atbildīgā persona: Andris Lukss (t. 29388661; e-pasts: andris.lukss@inbox.lv)
LVS atbildīgā persona: Lauris Madžuls (t. 28355250; e-pasts: lauris.madzuls@athletics.lv)

4. PIETEIKŠANĀS
4.1. Pieteikšanās sacensībām notiek sacensību mājaslapā: https://www.citytrail.lv/skolukross/ .
4.2. Pieteikšanās atvērta līdz 7.oktobrim.
4.3. Skolēniem dalība sacensībās ir bezmaksas.

5. DALĪBNIEKI
5.1. U12 – 2010.-2011.g.;
5.2. U14 – 2008.-2009.g.;
5.3. U16 – 2006.-2007.g.;
5.4. U18 – 2004.-2005.g.;
5.5. U20 – 2002.-2003.g.;
5.6. Latvijas Skolu krosa čempionāta komandu ieskaitē piedalās vispārizglītojošo skolu komandas;
5.7. Komandas tiek veidotas pa dzimumiem – atsevišķi zēnu un atsevišķi meiteņu komandas;
5.8. Katrā vecuma grupā skolu var pārstāvēt 1 zēnu un 1 meiteņu komanda 4-6 dalībnieku sastāvā;
5.9. Atļauts atsevišķi startēt arī dalībniekiem, kas nepārstāv skolu komandu un netiek vērtēti skolu čempionāta ieskaitē.

6. DISTANCES
6.1. Vīrieši
6.1.1. U12 – 1 km (2×0,5km);
6.1.2. U14 – 1,5 km (1×1,5km);
6.1.3. U16 – 2 km (1×0,5km + 1×1,5km);
6.1.4. U18 – 4 km (2×0,5km + 2×1,5km);
6.1.5. U20 – 6 km (4×1,5km).
6.2. Sievietes
6.2.1. U12 – 0,5 km (1×0,5km);
6.2.2. U14 – 1 km (2×0,5km);
6.2.3. U16 – 2 km (1×0,5km + 1×1,5km);
6.2.4. U18 – 3 km (2×1,5km);
6.2.5. U20 – 4 km (2×0,5km + 2×1,5km).

7. VĒRTĒŠANA
7.1. Šīs ir individuālās un komandu sacensības;
7.2. Katrā distancē visi vienas vecuma grupas un dzimuma dalībnieki startē kopā;
7.3. Komandas ieskaitē vērā tiek ņemtas 4 labāko komandas dalībnieku ieņemtās vietas;
7.4. Katrā vecuma grupā uzvar komanda, kuras 4 ātrāko dalībnieku ieņemto vietu kopsumma ir vismazākā;
7.5. Individuāli pieteiktie dalībnieki saglabā izcīnīto vietu un tiek apbalvoti, ja izcīna godalgoto vietu;
7.6. 1.-3.vietu ieguvējas komandas U12, U14, U16, U18 un U20 vecuma grupās tiek apbalvotas ar Latvijas Skolu krosa čempionāta kausu un organizatoru sarūpētām balvām.
7.7. Individuālajā vērtējumā 1.-3.vietu ieguvēji U12 vecuma grupā tiek apbalvoti ar sacensību medaļām un organizatoru sarūpētām balvām;
7.8. 1.-3.vietas ieguvēji Latvijas čempionāta vērtējumā U14, U16, U18 un U20 vecuma grupās izcīna Latvijas čempionāta medaļas;
7.9. 1.-3.vietas ieguvēji Latvijas čempionāta vērtējumā U16, U18 un U20 vecuma grupās izcīna iespēju pārstāvēt Latvijas izlasi Baltijas komandu čempionātā krosā 30.oktobrī Klaipēdā, Lietuvā;
7.10. Skolu reitingā tiks noteiktas Latvijas ātrākās skolas, summējot skolu komandu izcīnītās vietas visās vecuma grupās (par 1.vietu savā vecuma grupā komanda iegūst 10 punktus, par 2.vietu – 9 punktus, par 3.vietu – 8 punktus utt.).

8. SACENSĪBU NUMURI
Dalībniekam izdotajam sacensību numuram ir jābūt kārtīgi piestiprinātam (četros stūros), numuram nedrīkst būt apgrieztas vai nolocītas malas. Ja šie nosacījumi netiek izpildīti, dalībnieks pie starta netiek pielaists.
9. PROTESTI
Protesti tiek pieņemti, iemaksājot EUR 30,00 drošības naudu, vienu stundu pēc sacensību finiša. Pamatotu protestu gadījumā nauda tiek atgriezta.
10. UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI
Dalībnieku ceļa, naktsmītnes un ēdināšanas izdevumus sedz komandējošā organizācija vai pats dalībnieks.
11. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA
Personas datu aizsardzība notiek atbilstoši Latvijas Vieglatlētikas savienības privātuma politikai (apstiprināta 2020.gada 03.septembrī).
12. COVID-19 IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAS PASĀKUMI

Sacensību organizatoriem, dalībniekiem, treneriem un citam atbalsta personālam ir jāievēro valstī spēkā esošie MK noteikumi nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.